Adatvédelem

I. Adatkezelői adatok

SECURIA PRO s.r.o. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Ružová 19, Nesvady 946 51, Szlovákia

Cégjegyzékszám: 54 672 988
Adószám: SK2121840347

Telefonszám: +36 70 217 6418

 

II. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok köre

 

II./1. Ismertető a securia.hu webhelyen használt sütikről

II./1./a, Mik azok a sütik?

A sütik (HTTP-cookies) kis információcsomagok, melyeket a szerver küld el a felhasználók számára, melyet a webböngésző program (pl. Google Chrome, IE, Firefox) ment el a számítógép merevlemezén.

Így weboldalak böngészése közben, vagy a weboldalak bezárását majd újra megnyitását követően a felhasználók számára fontos információkat a szerver el tudja érni. Így fontos beállítások, pl. egy bevásárlókosár tartalma egy webáruházban nem vész el, a webhely „emlékszik” az adatokra, nem szükséges azok ismételt megadása. A sütik elfogadása nélkül a weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.

Bővebb technikai információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

 

II./1./b, Milyen feladatra használ sütiket a securia.hu webhely?

- Kosár tartalma: a kosár tartalmát sütik segítségével jegyzi meg a webáruház. Ha a vásárlás előtt Ön elnavigál az oldalról, később visszatérvén a kosárban megtalálja a kiválasztott termékeket. Élettartama: 30 nap

- Sütik elfogadása: amennyiben Ön a sütik elfogadásra gombra kattint ezt is sütik segítségével jegyezzük meg, hogy a későbbiekben ne jelenjen meg a sütik használatára vonatkozó figyelmeztetés a lapok alján. Élettartama: 1 év

- Vásárlók beazonosítása: amennyiben Ön a vásárlás során bejelöli a „Kérem az adataim megjegyzését a jövőbeli rendeléseim megkönnyítéséhez” opciót az adatok az Ön számítógépén, http-sütik segítségével kerülnek feljegyzésre 1 évig.

 

II./1./c, A sütik törlése

Természetesen egyes sütik (pl. a bevásárlókosár tartalmáért felelős) értelemszerűen törlődnek, amikor használatuk már feleslegessé válik (pl. vásárlás befejezése). Ettől függetlenül Ön is törölheti a sütiket, ha törli a böngészési előzményeket. Pl. Google Chrome esetén: Beállítások > Előzmények > Böngészési adatok törlése (beikszelve a „Cookie-k, illetve webhelyek és beépülő modulok egyéb adatai” adatmezőt).

A sütik törlésével kapcsolatban további útmutatót az alábbi weboldalakon talál:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

II./1./d, A sütik jogalapja, jogszabályi háttere:    

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény- és a 2001. évi CVIII. –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény - rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban).

 

II./2. Adatkezelés a megrendeléssel és számlázással kapcsolatban

II./2./a, Az adatkezelés célja:

Jogszabályban előírt számviteli bizonylat (számla) készítése és a bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján.

 

II./2./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény- és a 2000. évi C. (Sztv.) –a számvitelről szóló törvény- rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban), hozzájárulása visszavonása esetén az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése (Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján).

 

II./2./c, A kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, cím, e-mail cím.

 

II./2.d, Az adatkezelés időtartama:       

8 év (Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján). (Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.)

 

II./3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

II./3./a, Az adatkezelés célja:

A megrendelt termékek kiszállítása az Ön által megadott címre a kiszállítást végző szerződéses partnerünk által.

 

II./3./b, Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a 2011. évi CXII. (Infotv.) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény- előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban).

 

II./3./c, kezelt adatok köre:

Név, telefonszám , cím, e-mail cím.

 

II/3/d, Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a megrendelt termék(ek) kiszállításának időtartamáig kezeli az Ön által megadott adatokat.

 

II./4. További adatkezelések

Ha az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról, jogszabályi hátteréről és az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról és a kezelt adatok köréről.

Tájékoztatás: az Adatkezelőnek teljesítenie kell a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit, ezért az Adatkezelő az Infotv. 15. § (2)-(3) - adattovábbításokról szóló- bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a hatóság részére). A nyilvántartás tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, amennyiben ennek nincs törvényi akadálya.

 

III. Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége

 

III./1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: SECURIA PRO s.r.o.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám +36 70 217 6418

E-mail cím: info@securia.hu

 

III./2. Az áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.. Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 890-0660

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a megrendelt termék(ek) kiszállításában működik közre. A vevő nevét, telefonszámát, címét a megrendelt termék(ek) kiszállításának időtartamáig kezeli, majd haladéktalanul törli.

 

III./3. Számviteli bizonylatok könyvelésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: SECURIA PRO s.r.o.

Az adatfeldolgozó székhelye: Ružová 19, Nesvady 946 51, Szlovákia

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám +36 70 217 6418

E-mail cím: info@securia.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a számviteli bizonylatok könyvelésében működik közre, mely során az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben kezeli a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban, majd haladéktalanul törli.

 

III./4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtette a szükséges intézkedéseket azért, hogy a jogosulatlan tevékenységektől (nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, hozzáféréstől, megsemmisítéstől, megváltoztatástól) megvédje a személyes adatokat.

Valamint Adatkezelő kijelenti, hogy megtette a szükséges intézkedéseket azért is, hogy technikai hiba, vagy a technikai környezet változása folytán történő hozzáférhetetlenné válás, sérülés, megsemmisülés ne érje a személyes adatokat.

IV. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelés időtartamán belül

IV./1. Tiltakozás joga:

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelés ellen abban az esetben is ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

IV./2. Adatok zárolásának joga:

Ha a személyes adatok nem törölhetőek az érintett jogos érdekei megsértése nélkül, akkor Ön kérheti, hogy személyes adatai zárolását. A zárolt adatok csak addig kezelhetőek, míg a törlést kizáró okok fennállnak.

 

IV./3, Adatok törléséhez való jog:

Ön kérheti személyes adatai törlését, melynek az Adatkezelő 15 napon belül köteles eleget tenni. Kivéve, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő a személyes adatok további kezelésére jogosult (pl: számviteli bizonylattal összefüggésben).

 

IV./4. Adatok helyesbítésének joga:

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait javítsa. Az Adatkezelő köteles ezt 15 napon belül megtenni.

 

IV./5. Tájékoztatáshoz való jog:  

az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól (az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatok továbbítása esetén arról is, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat). Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül közérthetően, írásban tájékoztatni Önt.

 

V. Adatkezelési tájékoztató módosítása

A jelenlegi adatkezelési tájékoztató módosítására az Adatkezelő fenntartja a jogot. A módosított adatkezelési tájékoztatót Ön a módosítás hatálybalépését követő honlap használatával elfogadja.

 

VI. Bejelentkezés adatvédelmi nyilvántartásba

Az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba az Infotv. rendelkezései értelmében.

 

VII. Jogorvoslat

Ön bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti amennyiben Ön szerint az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, vagy megsértette valamelyik, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság postacíme címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail c